De Therapeut

Mijn naam is Leonie Minderhoud. In 2000 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als vaktherapeut beeldend. Sinds 2011 ben ik geregistreerd vaktherapeut en ben ik aangesloten bij het Register voor Vaktherapie. Ook volg ik regelmatig trainingen gericht op: schemagerichte vaktherapie, hechting en trauma, rouw en verlies, en ander vaktherapeutisch aanbod. Ook heb ik diverse cursussen vanuit de Teken Beweging Methode (TBM) gevolgd, welke ik toepas in mijn werkwijze.

Ik werk al geruime tijd, sinds 2001,  als beeldend therapeut.

In de afgelopen jaren heb ik mijn ervaringen opgedaan binnen de GGZ, bij de forensische psychiatrie en verscheidene psychotherapeutische instellingen. Ook heb ik voor het Ministerie van Defensie, de militaire GGZ, jarenlang veteranen begeleid die gediagnosticeerd zijn met post-traumatische-stress-stoornis. Voor deze specifieke doelgroep heb ik een passend aanbod binnen de beeldende therapie ontwikkeld. Naast het individuele werken binnen mijn praktijk, ben ik sinds 2009 werkzaam bij het Landelijk Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek de Viersprong te Halsteren. Hier werk ik voornamelijk met clienten in groepsverband waarbij persoonlijkheidsproblematiek behandeld wordt. Ik ben daar werkzaam bij de Unit Schematherapie, op de 3-daagse deeltijdbehandeling.

Vanaf 2008 behandel en begeleid ik in mijn eigen praktijk (jong-)volwassenen die manieren zoeken om om te gaan met zeer diverse psychische en psychiatrische problematiek. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

In  maart 2014 heb ik de training SoulCollage® gevolgd bij Lucy Schaaphok. Sindsdien mag ik me facilitator noemen en geef ik workshops. Deze vorm van intuïtief en creatief werken sluit heel erg aan bij mijn werkwijze. Het is voor iedereen toegankelijk, erg ontspannen om te doen en ondersteunt bij het ontdekken van je eigen kracht en geeft inzichten. Inmiddels heb ik al vele workshops gegeven en voor mij is dit een mooie combinatie van begeleidend en therapeutisch werken.

Mijn therapie heeft een inzichtgevend karakter, waarbij ik vanuit de hier-en-nu situatie werk. Hierin staan het in beweging komen, het doen en ervaren centraal.
Er wordt inzicht verkregen in eigen gedrag- en leefpatroon.
Samen met de cliënt zoek ik naar nieuwe mogelijkheden die een ingang bieden tot het zichtbaar maken van ervaringen en uiten van emoties. Zo leert iedereen stap voor stap in zijn eigen tempo.

Stilstaan bij wat pijnlijk, schaamtevol of bedreigend is, valt vaak niet mee. Even min om dat te benoemen en met iemand te delen. Toch schuilt het vermogen in ieder van ons om onze donkere kanten onder ogen te zien en er samen met iemand betekenis aan te geven. Dat schept ruimte..

Naast het inzichtgevende aspect van de therapie, vind ik het belangrijk  dat cliënten zich veilig en vertrouwd kunnen voelen om belangrijke levensthema’s door te kunnen werken. Het opdoen van nieuwe (corrigerende) ervaringen en plezier mogen en kunnen beleven zijn voor mij een belangrijk doel binnen een therapeutisch proces. Ieder mens draagt een kracht in zich, maar deze kan door bepaalde situaties in zijn leven minder voelbaar en zichtbaar zijn. Als therapeut begeleid ik de cliënt in zijn proces om die kracht en authenticiteit (weer) zichtbaar te maken en hierbij is de therapeutische relatie tussen mij en de cliënt erg belangrijk. Dit sluit aan bij mijn werkwijze vanuit de Schemagerichte therapie.

Ik vind het intrigerend om mensen in hun creatieve proces te zien ontwikkelen. In elk mens komen kwaliteiten naar voren die door het creatief werken in beeld kunnen worden gebracht. Soms denken mensen niet creatief te zijn, maar door het beeldend werken aan te gaan, merken zij al snel dat de nadruk niet ligt op het creëren van iets moois maar dat het gaat om het doen en ervaren en dat datgene wat je doet, oke is. Door het creatieve proces onder ogen te zien, worden mensen bewust gemaakt van hun eigen handelen en dit is vaak het begin van verandering.

Al mijn ervaringen die ik dagelijks met cliënten opdoe, verrijkt mij nog steeds in dit mooie vak wat ik al 20 jaar met veel enthousiasme uitvoer.

Mijn expertise ligt voornamelijk op het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, trauma, rouw en verlies.