Werkwijze

werkwijzewerkwijze1

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch of per mail.

Kennismakingsgesprek

Allereerst wordt er gestart met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Hierin wordt er informatie over de beeldende therapie of een beeldende begeleidingsvorm gegeven en krijgen we een eerste indruk van elkaar. Het is mogelijk om beeldende therapie in een klein groepje van 4 deelnemers aan te gaan, maar individueel is ook mogelijk. Dat is afhankelijk van de hulpvraag.
Als we het van beide kanten passend vinden om beeldende therapie of begeleiding in te zetten, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Je krijgt dan een intake-formulier mee om in te vullen.

Intakegesprek

In een intakegesprek wordt er wat dieper ingegaan op de problematiek. Er worden gegevens uitgewisseld en er wordt besproken wat het doel zal zijn van de therapie of begeleiding, hoe hieraan gewerkt kan worden en hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Ook zal er worden besproken op welke wijze kan worden gestart. Vaak wordt er een kennismaking en intakegesprek gecombineerd met elkaar.

Therapiesessies

Na het intakegesprek kan het therapieproces starten. De eerste 3 sessies staan in het teken van kennismaking en oriëntatie.
Door middel van verschillend aanbod in beeldend materiaal wordt er gewerkt aan de hand van een opdracht die passend is binnen de behandeling.

Na deze sessies vindt een (kort) evaluatiemoment plaats waarin de doelen voor de therapie worden gesteld, zodat hierna gewerkt kan worden aan het desbetreffende thema.
Het is een persoonlijk proces dat voor iedereen anders zal zijn.
Tussentijds wordt er gekeken naar de doelen en of deze eventueel bijgesteld dienen te worden.

Nadat het thema voldoende is doorgewerkt, volgt een afronding waarin de therapie op een persoonlijke wijze wordt afgesloten.

De duur van de therapie is afhankelijk van de aard van de problemen en doelstellingen.