Beeldende begeleiding

begeleiding

Individuele begeleiding 

Binnen de beeldende begeleiding wordt er veel met beeldende materialen gewerkt.

Met beeldende materialen kun je iets nieuws creëren en leer je zodanig om nieuwe kansen en oplossingen voor problemen te scheppen. Je maakt dus iets nieuws waarbij je werkt met structuur en ritme en je eigenheid van creativiteit komt letterlijk in beeld.

Beeldende begeleiding kan de creativiteit stimuleren en het zelfvertrouwen vergroten. Het haalt iemands sterke punten naar boven, richt zich ook op advies, voorlichting en het bieden van begeleiding, structuur en ondersteuning. Binnen deze begeleidingsvorm is het ook mogelijk om gericht op dagbesteding met iemand aan de slag te gaan. Er zal dan samen een plan worden opgesteld. Vaak wordt hierin samen met andere begeleiders afgestemd.

Je leert binnen de veiligheid van de setting om zelfstandiger te worden en te genieten van succes bij het maken van verschillende beeldende dingen.

Binnen deze begeleidingsvorm richten we ons op de praktijk, zodat de client letterlijk aan de slag kan met ondersteunende werkvormen.

Door het vaak wekelijks contact wat plaatsvindt, kan een opname in een klinische setting worden voorkomen. Er is voldoende contact mogelijk met mij hulpverlener; zowel binnen als buiten de begeleiding.

Beeldende begeleiding richt zich op:

  • ondersteunen en oefenen in het vormgeven van dagelijkse bezigheden
  • aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • dagbesteding
  • vergroten van zelfredzaamheid
  • leren omgaan met probleemgedrag – concentratie
  • ontwikkelen en uitbreiden van je eigen mogelijkheden en talenten