Waarom?

waarom

In de beeldende therapie werk je op een actieve wijze aan je probleem. De problematiek wordt letterlijk in beeld gebracht en kan daarmee inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt.
Op deze manier kun je grip op je problemen krijgen.

Er kan onder andere gewerkt worden aan de volgende doelen:

• Het leren herkennen van emoties en leren deze te uiten en vorm te geven
• Egoversterking; ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
• Ontwikkelen van een positiever zelfbeeld
• Leren je weerbaarder op te stellen
• Je eigen gevoelens leren begrijpen en concreet maken
• Verwerken van een verlies (dierbare, werk, scheiding)
• Verwerken van traumatische ervaringen
• Het herkennen en erkennen van problemen en deze verwerken en accepteren
• Leren omgaan met grenzen en beperkingen
• Ontwikkelen van eigenheid en identiteit