Beeldende therapie

therapie

In de therapie worden beeldende materialen ingezet om uitdrukking te geven aan ervaringen, gedachten, gevoelens, angsten, beelden en patronen.

Er wordt gewerkt met eenvoudig materiaal zoals; papier, klei, potlood, verf, collagemateriaal en waardeloos materiaal.
Dit wordt gedaan aan de hand van een opdracht of een thema.

De specifieke meerwaarde van deze therapievorm is dat het de mogelijkheid biedt om het pre-verbale, datgene waar (nog) geen woorden voor te vinden zijn, vorm te geven op een visueel waarneembare wijze. Door het maken van beelden kan iemand iets van zijn binnenwereld naar buiten brengen, onder ogen durven zien en er contact mee maken.

Als beeldend therapeut zet ik een beeldend proces in gang, waarin eigenheid, de wijze van uitdrukken, vormgeven en presenteren, zichtbaar wordt. Het doen en ervaren staat centraal. Dikwijls is er een relatie tussen het omgaan met beeldende middelen en hoe iemand in het leven staat.

Binnen beeldende therapie werk je dus op een actieve wijze aan je problemen. De problematiek wordt letterlijk in beeld gebracht en kan daarmee inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt worden. Je krijgt zo grip op je problemen. Op deze wijze krijgt iemand de gelegenheid zijn problemen of stoornis te accepteren en te verwerken en te oefenen met alternatief gedrag.

Ervaring met beeldend werken is niet noodzakelijk, het gaat immers niet om het resultaat maar om het doen en de inzichten die het biedt.