Voor wie?

wie1 wie2 wie3

In mijn praktijk richt ik mij op jongeren en volwassenen met gevarieerde problematiek.

Mijn collega René Veugelers werkt met kinderen en jongeren tot 18 jaar.  (zie website www.ftcz.nl)

De beeldende therapie geeft je de mogelijkheid om belangrijke levensthema’s in beeld te brengen en deze door te werken.

Redenen voor aanmelding voor beeldende therapie kunnen zijn:

Traumaverwerking
* Rouwverwerking (verlies van een dierbare, scheiding)
* Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
* Als je teveel in woorden blijft hangen en daardoor moeite hebt met voelen, uiten en ordenen van emoties
* Als je geen woorden kunt vinden voor de problematiek of ervaringen
* Als er een te groot taboe ligt op het benoemen van bepaalde ervaringen
* Depressieve/ agressieve gevoelens
* Sociale problemen, zoals contact maken, grenzen aangeven
* Burn-out
* Spanningsklachten, (faal-)angst

Beeldende therapie kan de enige vorm van behandeling zijn die er wordt gevolgd. Het kan ook een aanvulling zijn op een andere vorm van therapie of hulp. Het komt voor dat er psychologische gesprekken plaatsvinden bij een psycholoog/ psychotherapeut en dat de beeldende therapie als ondersteuning van het proces wordt ingezet. In de gesprekken ligt de nadruk op het analyseren en verbaliseren van de problematiek en binnen de beeldende therapie ligt de nadruk op het voelen, doen en ervaren. In een combi-traject worden meerdere gebieden aangesproken wat zeer effectief en zinvol voor het genezingsproces is gebleken.

In Beeld werkt samen met psychologen, psychiaters, spv-ers, en andere vaktherapeuten en begeleiders.

wie4 wie5 wie6