Praktische informatie

In Beeld is aangesloten bij 1nP waarbij het mogelijk is de beeldende therapie (vaktherapie) vergoed te krijgen via de Basis-GGZ en de Specialistische-GGZ.

Dat betekent dat je je met een verwijsbrief van de huisarts bij 1nP kunt aanmelden. In Beeld werkt hierbij samen met een regiebehandelaar, GZ-psycholoog. Er volgt een intakegesprek bij praktijk In Beeld en ook zal er een gesprek plaatsvinden bij de regiebehandelaar. De GZ-psycholoog en tevens de regiebehandelaar waarmee ik samenwerk, is Joke Monné.  Voor vragen of informatie hierover kun je contact met de praktijk opnemen. En de website van 1nP is: www.1np.nl

Ook is In Beeld aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, (NFG) waarbij het mogelijk is de sessies (grotendeels) vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. (alternatieve geneeswijzen)

Naast deze therapievorm  begeleid In Beeld ook mensen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Er is dan een mogelijkheid om individuele begeleiding vanuit het PGB vergoed te krijgen.

Sinds maart 2016 werkt In Beeld samen met psychologenpraktijk Triade; kind, jeugd en jongeren. Binnen een behandeling van Triade, kan de beeldende therapie worden ingezet als aanvulling op een dossier welke via de Gemeente wordt  bekostigd.

Ook is het mogelijk om een individuele sessie te boeken, welke per keer kan worden betaald.

Kennismakingsgesprek                                         45 min.  kosteloos

Individuele behandeling/ begeleiding              75 min.  € 85,00 

Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd.

Lid van:

* Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) www.vaktherapie.nl 

* Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)

* Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

* Zelfstandig Gevestigde Vaktherapeuten (ZGVT)

* Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

* SoulCollage® wereldwijd – Facilitator  www.soulcollage.nl / www.soulcollage.com

* Stichting 1Np