Workshop ‘De criticus In Beeld’

IMG_4995

Ben je vaak kritisch en streng voor jezelf en stel je hoge eisen omdat het altijd beter kan? En ervaar je vaak een innerlijk stemmetje die al je denken en doen uitvoerig onder de loep neemt en bekritiseert?

Jezelf bekijken door een negatief gekleurde bril is vaak duidelijk te zien en te merken voor anderen. Dit alles heeft een belemmerende werking in jouw ontwikkeling en in de contacten met anderen en soms kan het lastig zijn om je vrij te voelen en te genieten van de dingen die je doet.

Ā