Categorie archief: Geen categorie

Beeldende therapie en verbale therapie

Beeldende therapie en verbale therapie kunnen elkaar op verschillende manieren goed aanvullen waardoor het therapeutisch proces breder gedragen en gestimuleerd wordt.

Beeldende therapie kan mogelijk een eerste ingang bieden en daardoor stimulerend doorwerken op de gesprekken. Dit kan ook andersom plaatsvinden, dat de verbale therapie een eerste ingang biedt en dat men daarna dezelfde thema’s binnen beeldende therapie gaat uitwerken.

Als beeldend therapeut werk ik samen met een GZ-psycholoog, waarbij we vaak deze combi-behandelingen aanbieden. Er vinden dan psychologische gesprekken plaats bij Joke Monne, met mogelijk EMDR of andere vormen van traumabehandeling, in combinatie van het doen, ervaren, beleven en doorleven binnen de beeldende therapie.

Uit onderzoek blijkt dat deze combinatie veel goede resultaten biedt. In beide therapievormen komen dezelfde thema’s aan de orde vanuit een andere invalshoek. Samenspel ontstaat doordat de ene therapie een ingang biedt en waar de andere therapie op aan kan sluiten. In de beeldende therapie ligt meer de nadruk op het ervaren en voelen en in de verbale therapie ligt meer de nadruk op de cognitie. Dit vult elkaar aan.

Het kenmerkende van beeldende therapie is dat deze therapie vaak wordt ervaren als een therapie waarbij er een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen wordt beleefd en dat het confronteert met jezelf en eigen patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie. Dat is ook een verschil ten opzichte van verbale therapie.

Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is een eerste voorbeeldbericht om indruk te geven hoe een blogbericht eruit ziet. Dit bericht kan worden aangepast of worden verwijderd zodat er gestart kan worden met bloggen.